Kompetent och Tillförlitlig Partner för Att Hantera Dina Fastighets Dagliga Behov.

Att hantera en fastighet kan vara en krävande uppgift som lämnar lite tid för att fokusera på din kärnverksamhet. På Ouazzani Entreprenad förstår vi de utmaningar som fastighetschefer står inför när det gäller underhåll och skötsel. Därför erbjuder vi omfattande fastighetsservicelösningar för att lindra din börda. Vårt erfarna team är dedikerat till att ta hand om de dagliga behoven för din fastighet, vilket gör att du kan fokusera på att uppnå dina huvudsakliga mål. Vi strävar efter att skapa långsiktiga partnerskap och erbjuda skräddarsydda lösningar som möter dina unika behov. Med Ouazzani Entreprenad som din pålitliga partner kan du vara trygg i att din fastighet kommer att vara väl underhållen och skapa en trivsam miljö för hyresgäster och besökare.

fastighetsservice

Markarbeten och stenarbeten


Shurgard Sweden AB: Visuell förbättring av fastigheter genom markarbeten och terrängförstärkning.

Fakta och siffror för detta projekt

Under de senaste åren har vi som en del av vår omfattande fastighetsservice med Shurgard Sweden AB genomfört olika projekt för att förbättra området kring byggnaderna. Det inkluderar byte av markbeläggning och förstärkning av terrängen. Förstärkningsarbetena var nödvändiga av både estetiska skäl och för att förebygga potentiella vattenansamlingar. Vårt skickliga team av murare och stenhuggare har utfört dessa uppgifter på flera Shurgard Self Storage-anläggningar runt om i Sverige. Dessa förbättringar har markant förbättrat entréernas övergripande utseende och hjälpt till att skydda fastigheterna mot vattenskador.
De anställda på Ouazzani Entreprenad som deltar i detta projekt:
byggnadsarbetare städare Övriga
06/2021

Startdatum

06/2023

Slutförandedatum

Arbetande veckor

Arbetare